UJJ APOLKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

Cím:

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet, Gödöllő 2103

Tel. 28-522-000/1679; Fax: 28-410-804
email:
Ujj.Apolka@mkk.szie.hu

 

Végzettség, képesítések

- 1995: Érettségi bizonyítvány. Eötvös József Gimnázium, Tiszaújváros

- 2001: Okleveles agrármérnöki diploma. Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

- 2002. Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök diploma. Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

Egyéb tanulmányok, ösztöndíjak:

- 2000: ERASMUS ösztöndíjjal egy szemeszter a montpellieri Agrártudományi Egyetemen (Ecole Nationale Superieure Agronomique)

- 2002 máj.: Beijing, Kína, szakmai tanulmányút

- 2003 szept.: Ausztia, az osztrák mezőgazdaság tanulmányozása

Beosztás

2001-2004: Szent István Egyetem Gödöllő, Növénytermesztési Intézet

                        doktori (PhD) ösztöndíjas

Oktatás

- oktatási program kidolgozás, jegyzetkészítés,

- óratartás Földműveléstan és földhasználat (SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) tárgykörben

Kutatás

Egyesületi tagság, megbízatások

- Nemzetközi Agrárfelsőoktatás Szervezet, tag (IAAS) (2003-)

- Magyar Talajművelők Társasága, tag (2003-)

Nyelvismeret: Angol felsőfok, Francia középfok

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Könyv, könyvrészlet magyar nyelven

Ujj A., Gyuricza Cs. 2002. A termőhely jellemző elemei. In: Szántóföldi talajhasználati praktikum (Szerk. Gyuricza Cs.) Akaprint Kiadó, Budapest 9-19.

Birkás M., Szemők A., Bencsik K., Ujj A. 2004. Talajművelés, talajvédelem. In: Alkalmazkodó növénytermesztés, ésszerű környezetgazdálkodás (Szerk. Ángyán J., Menyhért Z.) Mezőgazd. Szaktudás Kiadó, Budapest, (megj. alatt).

Lektorált tudományos cikk

Percze, A.,Gyuricza, Cs., Birkás, M., Szemők, A., Ujj, A. 2002. Extension of the tillage-pan compaction and its impact on some crop production factors. Agriculture, 48.6. 282-290.

Gyuricza, Cs., Ujj, A. 2003. Application of polynominal regression for statistical evaluation of soil penetration resistance. “Communications in Soil Science and Plant Analysis” Journal, Dekker. (in press)

Ujj A. 2004. A talajállapot és fenológiai vizsgálatok modellkísérletben barna erdőtalajon. Növénytermelés, (megj. alatt).

Hazai konferencia kiadvány

Farkasné Szerletics A., Ujj A. 2002. Talajhasználati tartamkísérletek a környezet-gazdálkodás szolgálatában. MTA MTB II. Növénytermesztési Tudományos Nap “Integrációs feladatok a hazai növénytermesztésben”. Budapest, 2001. nov. 26. Proceedings (szerk. Pepó P., Jolánkai M.), 180-184.

Ujj A. 2002. Köztes védőnövények alkalmazása, gyakorlati jelentősége hazai viszonyok között. MTA AMB Kutatási- és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, 2002. jan. 15-16. Öfogl. Kiadvány 26., Kiadv. (szerk. Tóth L.-Benkóné Pongó D.) 2. köt. 46-49.

Percze A., Ujj A. 2002. Talajművelési rendszerek hatása a talaj gyommagtartalmára (Effect of soil tillage systems on weed seed bank of the soil). “Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában” DE ATC MTK, SZIE MKK Konferencia, Debrecen, 2002. ápr. 11-12. Kiadvány, Növénytermesztés (szerk. Jávor A., Sárvári M.), 318-323.

Gyuricza Cs., Ujj A. 2002. A kukorica bakhátas termesztés hatása a talaj fizikai jellemzőire. JUTEKO 2002. Tessedik Sámuel Jubileumi Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Tudományos Napok, Szarvas, 2002. aug. 29-30. Kiadvány (szerk. Szabóné Komlovszky I.), 354-356.

Birkás M., Gyuricza Cs., Percze A., Ujj A., Stingli A. 2002. A talajművelés szerepe a növénytermesztés és a környezet összhangjának megteremtésében. "A növénytermesztés szerepe a jövő multifunkcionális mezőgazdaságában" Jubileumi tudományos ülés, Martonvásár, 2002. nov. 19. Kiadvány (szerk. Sutka J., Weisz O.), 71-75.

Ujj A., Csuricza Cs., Stingli A., 2003. A művelés hatása a talaj kémiai jellemzőire, valamint a termés mennyiségére és minőségére (Effect of tillage on soil chemical parameters and on the quantity and the quality of yield). MTA-AMB 27. Kutatási- és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, 2003. jan. 21-22. Kiadvány (szerk. Tóth L., Vinczeffy Zs-né), 3. kötet, 51-54.

Gyuricza Cs.,Ujj A., László P., Stingli A., Liebhard, P. 2003. Talajvédő gazdálkodás a kukorica bakhátas (ridge tillage) termesztésében. MTA III. Növénytermesztési Tudományos Nap, “Szántóföldi növények tápanyagellátása”. Gödöllő, 2003. máj.15. Proceedings (szerk. Csorba Zs., Jolánkai P., Szöllösi G.), 61-65.

Ujj A., Gyuricza Cs., Stingli A. 2003. A termés mennyiségének és minőségének változása eltérő művelés és tápanyag-ellátottság esetén. III. Növénytermesztési Tudományos Nap “Szántóföldi növények tápanyagellátása”. Gödöllő, 2003. máj. 15. Proceedings (szerk. Csorba Zs., Jolánkai P., Szöllösi G.), pp. 83-87.

Stingli A., Ujj A. 2003. A környezetkímélő művelés és talajhasználat egyes növényvédelmi kérdései. IX. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, 2003. márc. 20. Öfogl. CD Kiadvány, 408.

Ujj A., Gyuricza Cs., Stingli A. 2004. A vetésforgó és a talajtömörödés összefüggésének vizsgálata kisparcellás kísérletben. MTA AMB Kutatási- és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, 2004. jan. 20-21. Öfogl. Kiadvány 28., Kiadv. (szerk. Tóth L., Vinczeffy Zs.-né.), (megj. alatt).

Birkás M., Ujj A., Gyuricza Cs., Bencsik K., Percze A. 2004. A talajállapot javító és kímélő művelés jelentősége az aszálykárok csökkentésében (The role of the soil condition improvement and maintenance in drought harms). Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában. “A belépés kapujában” DE ATC-SZIE Konf., Debrecen, 2004. ápr. 16., Összefoglaló Kiadv. (szerk. Bárdos L. et al.), pp.105-106.

Nemzetközi konferencia kiadvány

Ujj, A. 2002. Application and practical importance of carch crop in national relations. Alps-Adria Scientific Workshop, 4-8 March, 2002, Opatija, Croatia. Proceedings (Ed. C. Gyuricza), pp. 163-165.

Ujj, A., Gyuricza, Cs. 2002. Application and economical importance of catch crop in national circumstances. 12th ISCO Conference, Sustainable Utilization of Global Soil and Water Resources. 26-31 May, 2002, Beijing, China. Proc. (Eds. Anze, G. et al.) Vol. III. Tsinghua Univ. Press, pp. 263-266.

Birkás, M., Gyuricza, Cs., Percze, A., Ujj, A. 2002. Sustainable land management in Hungary. I. Hrvatska Konferencija Ekoinzenjerstvo. 22-24 October, 2002, Plitvicka, Croatia, Knjiga Sazetaka (Eds. Koprivanac, N. et al.), p. 33.

Gyuricza, Cs., Ujj, A., Jolánkai, M., Birkás, M., Fogarassy, Cs. 2002. The ridge-till system adaptability on sloping arable sites. Envirowater 2002. 5th Inter-Regional Conference on Environment and Water. 5-8 November, 2002, Ougadougou, Burkina Faso. Proceedings (Eds. Boureima, A. et al), pp.128-132.

Birkás, M., Gyuricza, Cs., Percze A., Ujj A. 2003. Soil condition impact on fertilization efficiency. Alps-Adria Sci. Workshop, 3-7 March, Trogir, Croatia. Proc. (Ed. C. Gyuricza), pp. 15-19.

Ujj, A., Gyuricza, Cs., Stingli, A. 2003. Effect of tillage on the quantity and qualitiy of yield under different nutrient levels. Alps-Adria Scientific Workshop, 3-7 2003, Trogir, Croatia. Proceedings (Ed. C. Gyuricza), pp.183-188.

Gyuricza, Cs., Ujj, A. 2003. Application of polynominal regression for statistical evaluation of soil penetration resistance. 8th. International Symposium on Soil and Plant Analysis. 13-17 January, 2003, Somerset West, South Africa. Proceedings (Eds. J. Vuuren and Ro. Barnard), p. 59.

Birkás, M., Gyuricza C., Percze, A., Ujj A. 2003. Soil Conservation and Sustainable Land Management in Hungary. Sustainable Agriculture and Rural Development.. Proc. of Sci. Conf. with International Participation (Eds. J. Huska et al.), 25-26. Sept., SPU, Nitra, Slovakia, pp. 8-12.

Gyuricza, Cs., Ujj, A. 2003. Maize production with Ridge-tillage in Central Europe. Information Technology in Agriculture, Food and Environment. 7-10 October, 2003, Izmir, Turkey. Proceedings (Ed. K. Okyay Sindir), pp. 314-317.

Bencsik, K., Ujj, A. 2004. Weed infestation monitoring. Alps-Adria Scientific Workshop, 1-6 March, 2004, Dubrovnik, Croatia. Proceedings (Eds. S. Hidvégi, C. Gyuricza), pp.35-39.

Ujj, A., Bencsik, K. 2004. Studies on soil condition on brown forest soil in a long-term experiment. Alps-Adria Scientific Workshop, 1-6 March, 2004, Dubrovnik, Croatia. Proceedings (Eds. S. Hidvégi, C. Gyuricza), pp.333-337.

Gyuricza, Cs., Birkás, M., Liebhard, P., Ujj, A., László, P. 2004. Soil conservation tillage in ridge-tillage of maize. Alps-Adria Scientific Workshop, 1-6 March, 2004, Dubrovnik, Croatia. Proceedings (Eds. S. Hidvégi, C. Gyuricza), pp. 304-308.

Diákköri dolgozatok, diplomamunka, értekezés

Ujj A., Somossy B. 1998. A kímélő talajhasználat talajművelési és növénytermesztési lehetőségei. GATE MKK TDK Dolgozat, Gödöllő, p. 82

Ujj. A. 2001. A kímélő talajhasználat talajművelési és növénytermesztési feltételei SZIE MKK Diplomadolgozat, Gödöllő, p. 92

Ujj A. 2002. A talajállapot javulás modellezése tartamkísérletben. SZIE KTI Diplomadolgozat, Gödöllő, p. 84

Tudományos-ismeretterjesztő cikkek

Ujj A. 2002. Őszi kalászosok talajművelési rendszere. Agronapló, 6. 9. 32-35.

Ujj A. 2003. Köztes védőnövények szerepe a növénytermesztésben. Agronapló, 7. 7. 8-9.

Ujj A. 2003. Művelés hatása az agronómiai talajszerkezetre. Agronapló, 12. 7. 6.

Ujj A. 2004. Kora tavaszi vetésű növények vetőmagágy-készítése. Agronapló, 7.1-2. 22-24.