SZENT ISTVÁN EGYETEM
Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar
Növénytermesztési Intézet

FÖLDMŰVELÉSTANI TANSZÉKTDK / DIPLOMADOLGOZAT TÉMÁK 2015 /2016

 

Talajművelés (témavezetők: Dr. Birkás Márta, Dr. Gyuricza Csaba, Dr Percze Attila, Pósa Barnabás)

1. Művelési rendszerek hatása a talaj állapotára, védelmére, és a növényekre.

2. A talajállapot és a talajtakarás (mulcs) hatása a talaj biológiai tevékenységére. (Modell/szántóföldi kísérletek)

3. A hagyományos és a bakhátas kukoricatermesztés összehasonlítása (tartamkísérlet).

4. A talajhasználat, a művelés és a talajállapot összefüggései (tartamkísérlet).

5. A tömörödés kialakulásának okai és következményei (tartamkísérletek, szántóföldek)

6. Művelési javaslatok kedvezőtlen termőhelyekre (homok, kötött réti és szikes talajok, száraz és/ vagy vízállásos, belvizes viszonyok).

7. Új művelési és vetési módszerek (magágykészítés és vetés, sávos művelés és vetés, direktvetés) alkalmazhatósága.

8. A tartós szárazság / vízborítás hatása a talajok állapotára (fizikai, biológiai, kémiai) a növénytermesztése és a környezetre.

9. Szántóföldi növények művelési rendszerének EU-konform átalakítása.

10. Takarékos- és talajvédő művelési megoldások családi gazdaságokban, különböző termőhelyeken.

11. A fenntartható / értékőrző / alkalmazkodó növénytermesztés művelési stratégiája és gyakorlati feladatai. A környezetközpontú talajművelés.

12. Talajhasználat, művelés, növénytermesztés kedvezőtlen termőhelyeken.

13. Minőségbiztosítás a talajművelésben.

 

Gyomosodás, gyomszabályozás (témavezetők: Dr. Percze Attila, Dr. Mikó Péter)

1. A talajhasználat, a művelés, a trágyázás és a gyomosodás összefüggései (tartamkísérletek, családi / közép / nagygazdaságok).

2. A környezet- és költségkímélő gyomszabályozás. A megelőzés szerepe a gyom-szabályozásban.

3. A talaj bolygatottsága, takarása és a gyomosodás összefüggései.

4. Művelési / termesztési tényezők hatása a gyomosodásra, a gyomborítottságra, és a gyomfajok terjedésére, vagy visszaszorulására.

5. Veszélyes gyomfajok terjedése valamely termőhelyen, vagy gazdaságban. A megelőzés, a korlátozás lehetőségei.

 

Termesztési rendszerek, elővetemény-hatás (témavezetők: Dr. Gyuricza Csaba, Dr. Birkás Márta, Dr. Percze Attila, Dr. Mikó Péter, Pósa Barnabás)

1. A klasszikus, az ökonómiai és a növényvédelmi szempontú elővetemény választás elvei és gyakorlati kérdései.

2. A tápanyag-visszatartó köztes védőnövények (catch crop) és talajkondíció javító növények termesztésének hazai lehetőségei (felhasználása a talaj- és környezetvédelemben).

3. Az energianövények termesztésének technológiai és ökonómiai vonatkozásai.

4. Talajlazító növények termesztése.

5. A vetésváltás nélküli termesztés ökológiai és ökonómiai hatásai.

 

Zöldtrágyázás (témavezető: Dr. Mikó Péter)

 

1.    A zöldtrágyázás talajállapotra gyakorolt hatásainak vizsgálata

2.     Zöldtrágyanövények tápanyagfeltáró képességének vizsgálata

 

Energetikai Növénytermesztés (témavezetők: Dr. Gyuricza Csaba, Dr. Kovács Gergő Péter, Dr. Percze Attila, Dr. Mikó Péter)

 

3.     Az energianövények vetésforgóba történő beilleszthetőségeinek lehetőségei

4.     Fás és lágyszárú energianövények összehasonlító vizsgálatai

5.     Az energianövények talaj állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata

6.     Biomasszára alapozott energiaellátás modellezése