SZENT ISTVÁN EGYETEM
Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar
Növénytermesztési Intézet

FÖLDMŰVELÉSTANI TANSZÉK


KUTATÁS

Küldetés:

·         Nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó eredmények elérése talajállapot, talajtömörödés, talajhasználat, talajvédelem, zöldtrágyázás témában (meghívás konferenciára, publikálásra).

·         A talajművelés elméletének és gyakorlatának fejlesztése.

·         A Gödöllői Talajművelési, Talajhasználati Iskola létrejötte.

·         Tudományos együttműködések – hazai és külföldi – kialakulása, megerősödése.

·         MTA-doktori (1), PhD (13) fokozatok elérését lehetővé tevő kutatások.

·         TDK - és diplomadolgozatok megírását elősegítő kutatások (évente 4-6).

·         Szaktanácsadás és bemutatók.

·         Talajművelési workshop rendezése (hazai és nemzetközi).

·         Oktatási bemutatók.

·         A Tanszék oktatómunkájához és a fejlesztéshez szükséges financiális alapok megteremtése.

Kutatási feladatok a XXI. század első éveiben

 

1. Talajminőség javítás és fenntartás művelési és talajhasználati módszerekkel

 

 

2. A talajkondíció és az elővetemény hatás javítása

 

 

3. A káros klímahatások enyhítése művelési és talajhasználati módszerekkel

 

 

4. Agroökológia – Agroökoszisztéma elemek kölcsönhatása és a talajhasználat

 

 

5. Kísérletek, talajok:

 

 

 

Kutatási eredmények (1974-2007)

 

A tudományterület fejlesztése

 

1. Talajhasználat

 

 

2. Talajművelés

 

 

3. Agroökológiai tényezők – Klímahatások

 

 

A művelési és termesztési gyakorlatot előre vivő eredmények

 

1. Talajművelés

 

 

7

9

A talaj klímaérzékenységét csökkentő felszín a tenyészidőn kívül

Talajminőség kímélő művelés átlagos, száraz és csapadékos idényben

 

2. Talajminőség javítás

 

 

3. Vetési és termesztési módszerek

 

 

Fontos kutatási pályázatok 1999-2007 (kiírók)

1997-1999: A fenntartható növénytermesztés talajhasználati alapjai a Kárpát-medencében a XXI. században. (OM-FKFP).

1997-2000: Környezetkímélő talajművelési technológiák hatása a talajok nedvességforgalmára és aszályérzékenységére (MTA TAKI-val közös). (FM).

1997-2000: Különböző talajművelési rendszerek hatása az ökológiai és az ökonómiai tényezőkre a Pannon medencében. (UNI BOKU, Wien Institut für Planzenbau und Pflanzenzüchtung).

1998-2000: A környezetkímélő talajhasználat növénytermesztési és talajművelési feltételei. (OTKA).

1998-2001: Experience with the impact of subsoil compaction on soil nutrition, crop growth and environment and ways to prevent subsoil compaction. (INCO COPERNICUS).

1999-2000: Alginitre alapozott talajjavítási technológia továbbfejlesztése és pontosítása. (FVM)

1999-2000: A fizikai állapothibák megszüntetésének és megelőzésének lehetőségei rendszeresen művelt talajokon. (FVM)

1999-2002: Protection and sustainable use of waters in agricultural practice. (UNDP-GEF-University Zagreb).

2000-2001: Fizikai talajállapot hibák megszüntetésének és megelőzésének lehetőségei rendszeresen művelt talajokon. (FVM)

2001-2004: A talajállapot- és az elővetemény hatás javítása köztes védőnövény vetésváltásba illesztésével. (OTKA)

2001-2004: Az időszakos vízborítású (belvizes) szántóföldek fizikai és biológiai állapotának vizsgálata és javításának lehetőségei. (OTKA)

2002-2003: Erózió által veszélyeztetett szántóföldek védelmének termesztés-technológiai és biológiai módszerei (FVM)

2002-2004: Agroökológia (OM-NKFP)

2003-2004: Környezetkímélő, EU-konform talajhasználat (FVM)

2004-2007: Integrált gyomszabályozás és a talajvédelem lehetőségei a környezetkímélő növénytermesztésben (OTKA)

2005-2008: A talajminőség javítás és fenntartás talajhasználati alapjai (OTKA)

2005-2009: Klíma védelmet szolgáló növénytermesztési technológiák (OMFB)

2005-2009 : Felkészülés a klímaváltozásra: Környezet-Kockázat-Társadalom (NKFP)

Elbírálás alatt van 4 hazai és külföldi kooperációs pályázatunk.

Tartamkísérleteink helye: 1976-2002: SZIE Növénytermesztési Intézet Kísérleti tere (SZIE GAK Kht. Növénytermesztési Tanüzem), Gödöllő; 2002-től: SZIE GAK Kht. Józsefmajori Kísérleti és Tangazdaság, Hatvan-Józsefmajor, és  2005-től: SZIE  GAK Kht. Növénytermesztési Tanüzem, Gödöllő-Szárítópuszta

P7150018

(Tarló-klíma kísérlet 2007)

Kutatási eredményeink publikálása

Gyakorlati Agrofórum, Mezőgazdasági Technika, Cukorrépa, AgroNapló szaklapokban, továbbá a Növénytermelés, Acta Agronomica Hungarica, Acta Ovariensis, Hungarian Agricultural Engineering, Cereal Reserch Communications, Rostlinná Vyroba, Agriculture, Agriculturae Conspectus Scientificus, és a Soil and Tillage Research Organization tudományos folyóiratokban.