PA090047

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Név:                              Dr. Gyuricza Csaba

Születési hely, idő:      Gyoma, 1973. június 5.

Munkahely:                   Szent István Egyetem Gödöllő

Növénytermesztési Intézet, Gödöllő, 2103

Tel.:(36)-28-522-000/1675;

Fax: (36)-28-410-804

Email: Gyuricza.Csaba@mkk.szie.hu

Végzettség, képesítések, tudományos fokozat

- 1991. Érettségi bizonyítvány. Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Szentes, Dísznövénykertész

- 1996. Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök diploma. Gödöllői Agrártudományi Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet. Minősítése: jó

- 2000. Okleveles talajtani szakmérnök diploma. Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. Minősítése: kitűnő

- 2000. Mezőgazdaságtudományi Doktori (PhD) fokozat. Szent István Egyetem Tudományos Továbbképző Intézet. Minősítése: summa cum laude (100 %)

Egyéb tanulmányok, ösztöndíjak:

-1993 TEMPUS ösztöndíjjal egy szemeszter a stuttgarti Hohenheim Egyetemen (Universität Hohenheim) Talajvédő talajművelés tanulmányozása

-1994 1996 Különböző ösztöndíjakkal doktori tanulmányok a bécsi Egyetemen. (Universität für Bodenkultur, Wien) Környezetkímélő művelési módszerek tanulmányozása

-1999- Purdue University, West Lafayette USA (Soros ösztöndíj)

-2000 Swedish University of Agr. Sci. Uppsala, Svédország (OECD ösztöndíj)

-2001    Zentrum für Agrarlandschaft, Müncheberg, Németország (DAAD ösztöndíj)

Munkahelyek és beosztások:

1996-1999:Universität für Bodenkultur Wien és Gödöllői Agrártudományi Egyetem

                        doktori (PhD) ösztöndíjas

1999-2000:Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Növénytermesztési Intézet

                        tanszéki mérnök

2000-2001:Szent István Egyetem Gödöllő, Növénytermesztési Intézet

                        egyetemi tanársegéd

2001-2004:Szent István Egyetem Gödöllő, Növénytermesztési Intézet

                        egyetemi adjunktus

2004-    Szent István Egyetem Gödöllő, Növénytermesztési Intézet

                        egyetemi docens

  1. SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

nemzetközi dékánhelyettes

  1. Európai Unió Közös Kutatóközpont, Környezetvédelmi Intézet, Ispra (IT)

nemzeti szakértő

2005.                SZIE GAK Kht. Növénytermesztési Tanüzem

igazgató

Szakmai tevékenység

Oktatás

-oktatási program kidolgozás, jegyzetkészítés, tananyagfejlesztés, tárgyfelelősi tevékenység

Kötelező tárgyak (“A” tárgy): Földműveléstan és földhasználat (MKK) előadó + gyakorlatvezető; Növénytermesztés 1. Földműveléstan (Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon) tárgyfelelős előadó; Földművelés alapjai (MKK BSc, tárgyfelelős előadó); Földműveléstan (MKK BSc, tárgyfelelős); Földhasználat alapjai (MKK BSc, előadó); Talajhasználat kedvezőtlen termőhelyeken (MKK MSc, tárgyfelelős előadó); Talajminőség védelem a gyakorlatban (MKK MSc, tárgyfelelős előadó); Növénytermesztés a gyakorlatban (MKK BSc, tárgyfelelős); Alkalmazkodó talajhasználat (MKK MSc, előadó); Talajhasználati és művelési szaktanácsadás (MKK MSC, előadó).

Választható tárgyak (“B” tárgy): 1. Fenntartható növénytermesztés (MKK) előadó, 2. Földhasználat, növénytermesztés kedvezőtlen adottságú termőhelyeken (MKK) tárgyfelelős előadó

-diplomaterves, tudományos diákkörös és doktorandusz hallgatók munkájának irányítása

Kutatási témák:

·         talajkondíció javító (zöldtrágya) növények termesztési rendszerei,

·         a káros klímahatások (aszály, belvíz) csökkentése és a talajhasználat, 

·         talajművelés, talajfizika- és biológia,

·         kedvezőtlen termőhelyek hasznosítása,

·         talajhasználat, belvízkárok és talajállapot,

·         földhasználat és üvegházhatás összefüggései,

·         földhasználat a precíziós mezőgazdaságban,

·         a szén-dioxid emisszió csökkentése,

Nyelvismeret:   - Német felsőfok

- Angol középfok

Egyesületi tagság, megbízatások:      

Magyar Talajművelők Társasága tag (1993-), titkár (2001-)

Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (1995-)

Nemzetközi Biometriai Társaság (1999-)

Európai Talajvédelmi Társaság (2000-)

Igazságügyi Mezőgazdasági Szakértői Bizottság (2003-)

Kitüntetések:         

Pro Scientia Aranyérem (1995)

“Év doktorandusza” Kitüntetés (1998)

Darányi Ignác Díj (1999)

Tudományért Emlékplakett (2001)

Bolyai János Ösztöndíj (2001)

Pro Scientia Aranyérmes Diák Témavezetője Díszoklevél és jelvény (2006)

 

Publikációk:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10001923

 

 

Kép1

Kép2

 

http://www.agronaplo.hu/pictures/2113/nagy/58/talajved2.jpg

http://www.agronaplo.hu/pictures/2113/nagy/58/talajved4.jpg

 

http://www.agronaplo.hu/pictures/2113/nagy/58/talajved6.jpg

http://www.agronaplo.hu/pictures/2113/nagy/58/talajved5.jpg