SZENT ISTVÁN EGYETEM
Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar
Növénytermesztési Intézet

FÖLDMŰVELÉSTANI TANSZÉKA Földműveléstani Tanszék dolgozói

 

Név

Beosztás

Kutatási téma

Elérhetőség

Dr. Birkás Márta
MTA doktora

tanszékvezető
egyetemi tanár

·         talajminőség javító és fenntartó művelés,

·         talajtömörödés okai, megelőzése, enyhítése,

·         talajállapot indikátorok,

·         a talajszerkezet romlás megelőzése, a javítás művelési módszerei,

·         a káros klímahatások (aszály, belvíz) csökkentése és a talajhasználat, 

·         talajművelés történet, művelésfejlesztés,

·         művelési és vetési módszerek minősítése

Tel: 28-522-000/1674
Fax: 28-410-804
Email: Birkas.Marta@mkk.szie.hu

Dr. Gyuricza Csaba

PhD

egyetemi docens

·         talajkondíció javító (zöldtrágya) növények termesztési rendszerei,

·         fás- és lágyszárú energianövények termesztése,

·         a káros klímahatások (aszály, belvíz) csökkentése és a talajhasználat,

·         talajművelés, talajfizika és –biológia,

·         kedvezőtlen termőhelyek hasznosítása,

·         a szén-dioxid emisszió csökkentése,

·         a vetésváltás ésszerűsítése

Tel: 28-522-000/1675

Fax:28-410-804

Email: Gyuricza.Csaba@mkk.szie.hu

 

Dr. Percze Attila

PhD

egyetemi docens

·         biológiai és mechanikai gyomszabályozás,

·         gyombiológia, integrált gyomszabályozás,

·         a talajhasználat és a gyomosodás összefüggései,

·         környezetkímélő trágyázás

Tel: 28-522-000/1682

Fax: 28-410-804

Email: Percze.Attila@mkk.szie.hu

 

Dr. Mikó Péter

PhD

egyetemi adjunktus

·         a zöldtrágyázás hatása az utóveteményre és a talajállapotra

Tel: 28-522-000/1668

Email: Miko.Peter@mkk.szie.hu

 

Kovács Gergő Péter

egyetemi tanársegéd

·           különböző cirokfajták termesztéstechnológiájának vizsgálata kedvezőtlen termőhelyi körülmények között

Tel: 28-522-000/1681

Email: Kovacs.Gergo.Peter@mkk.szie.hu

 

A Földműveléstani Tanszék nyugdíjas dolgozói

 

Név

Beosztás

Kutatási téma

Elérhetőség

Dr. Vincze Mária

ny. egyetemi adjunktus

gyombiológia

Tel: 28-522-000/1682
Fax: 28-410-804